دوره های IELTS

دوره های IELTS
نحوه برگزاری دوره های آیلتس در موسسه آکادمی علوم دوره های آیلتس در این مرکز در چهار سطح برگزار می شود.
PRE-IELTS , IELTS 4-5, IELTS 5-6.5 , IELTS 6.5 -7.5  برای PRE-IELTS کتاب bridge to IELTS و برای کلاس های آیلتس از کتاب های1 و2 و3 complete IELTS استفاده میشود که جدیدترین و کاربردیترین کتابها در حوضه ایلتس میباشد.
نحوه برگزاری آزمونهای تعیین سطح آزمونهای تعیین سطح دوره های آیلتس هر روز با هماهنگی قبلی برگزار می گردد که نتایج آن ظرف 2 الی 3 روز به زبان موزان اعلام خواهد شد تا در جهت ثبت نام در کلاسها اقدام نمایند .
 
 
77040910 - 77040912

.